להתחברות

מטלות ההשתלמות

רכיבי היסוד להפעלת סוגיא | עמוד דיון

תקציר

הדיון

x

מה היא כותרת הסוגיה שלכם?

כותרת הסוגיה

כותרת הסוגיה

שלמה בן דוד

תגובה אחת
  • עורך

יהונדב אשחר

חיים רקובר

x

מה היא שאלת המשנה שלכם?

שאלת המשנה

שאלת המשנה

שלמה בן דוד

יהונדב אשחר

חיים רקובר

x

מה הם ההעמדות/שאלות/ראשי הפרקים העיקריים שלכם?

העמדות/שאלות/ראשי הפרקים העיקריים

העמדות/שאלות/ראשי הפרקים העיקריים

שלמה בן דוד

יהונדב אשחר

x

– ירושלמי תרומות:מחלוקת ר יוחנן ורשמעון בן לקיש

– בבלי, ב"מ סב. מים שמספיקים לאחד.

– בבלי נידה סא. הרוצחים אתל ר' טרפון.

– בבלי נדרים פ: מעיין של בני העיר

– במקרה של תרומת איברים

– במקרה מלחמה

חיים רקובר

x

מה היא תמצית הסוגיה שלכם?

התמצית תיתן רקע קצר על הנושא

תמצית

תמצית

שלמה בן דוד

יהונדב אשחר

x

בתפיסה היהודית, האדם נברא אלוקים, וגופו הוא משכן לאלוקי. לכן, אסור לאדם לפגוע בעצמו, ואף לא לסכן את עצמו.

אלא , שהשאלה היא האם יש מקרים שבהם מותר ואולי צריך לסכן את עצמך, בייחוד אשר מדובר על הצלת חיי חברך.

חיים רקובר

x

מה הם שלושת המקורות הרלוונטיים לנושא שלכם?

כותרת המקור+לינק הפניה למקור עצמו

שלושה מקורות עקריים רלוונטיים

שלושה מקורות עקריים רלוונטיים

שלמה בן דוד

יהונדב אשחר

x

המקורות העיקריים

1. רב אסי בכלא. מה עושים.

2. אין מים לשניים. מה יעשו?

3. החשודים אצל ר' טרפון

4. המעיין שלנו. למה להתחלק?

 

https://docs.google.com/document/d/1N8mTJs-X4czRAG5BdRV9V3t35wc9wPAyZ18Eepj0Sbk/edit?usp=sharing

חיים רקובר

x

נסו לחשוב על סרטון פתיחה לסוגיה.
הוא יכול להיות קטע מתוך סרט (דוגמא כאן), כתבת טלויזיה (דוגמא כאן), תכנית ביוטיוב (למשל כאן).

במידה והנכם מתקשים למצא כרגע קטע – אל תדאגו, אני אסייע לכם בהמשך.

סרטון הסוגיה

סרטון הסוגיה

שרית בלאוט

שלמה בן דוד

תגובה אחת

יהונדב אשחר

x

שלושה סרטונים.

הראשון, מראה מקרה שכולם מסכימים שהוא אסור/ לא הגיוני https://www.themarker.com/mako/1.2229883

השני, על הצלת תינוקת בצומת סואן. כולם מסכימים שמעשה אצילי.

השלישי, הוא הפתוח את הדיון: מה קורה כאשר מחיר ההצלה, הוא מות. האם גם אז מסיכים שראוי להציל?

https://www.youtube.com/watch?v=2Y0GQ85b9bw

 

 

חיים רקובר

x

תמונה המתאימה של נושא ההפעלה שבחרתם

העלאת תמונה

העלאת תמונה

שלמה בן דוד

יהונדב אשחר

x

דיון

תיעוד: מציל ילד מרכבת דוהרת בשנייה האחרונה

חיים רקובר

אינה אלקין

אינה אלקין

תגובות אחרונות

user profile image
חיים רקובר
18.05.2021 0:51

להציל

user profile image
חיים רקובר
18.05.2021 0:48

סרטון פתיחה: חילוץ בסיכון גבוהה
https://www.youtube.com/watch?v=P7lQfhx7aG8

user profile image
חיים רקובר
18.05.2021 0:46
המקורות העיקריים

1. החובה להציל

2. רב אסי בכלא. מה עושים.

3 אין מים לשניים. מה יעשו?

4. החשודים אצל ר' טרפון

 

https://docs.google.com/document/d/1N8mTJs-X4czRAG5BdRV9V3t35wc9wPAyZ18Eepj0Sbk/edit?usp=sharing

user profile image
חיים רקובר
18.05.2021 0:39

בתפיסה היהודית, האדם נברא אלוקים, וגופו הוא משכן לאלוקי. לכן, אסור לאדם לפגוע בעצמו, ואף לא לסכן את עצמו.
מאידך, גם האדם השני, הוא יצור אלוקי כמוך, וכאשר הוא בסכנה, חובה להצילו.
עולה השאלה: כאשר יש צורך להתסכן, כדי להציל אדם אחר, האם יש מקרים שבהם מותר ואולי צריך לסכן את עצמו – כאשר חיי השני בסכנה?

user profile image
חיים רקובר
18.05.2021 0:37
לימוד ארבע מקורות

1.  פסיקת ההלכה שמחייבת להציל

2. מחלוקת ר יוחנן ור' שמעון בן לקיש על החובה להציל ( ירושלמי תרומות)

3. מים שמספיקים לאחד, האם צריך להתחלק? (בבלי, ב"מ סב)

4. האם צריך להסתכן ולהסתיר חשודים ברצח (בבלי נידה סא)

 

– דיון: האם בזמן מלחמה, יש שינוי?

user profile image
חיים רקובר
18.05.2021 0:29

האם/באילו מקרים מותר לאדם לסכן את חייו, כדי להציל משהו / מישהו?

user profile image
חיים רקובר
18.05.2021 0:28

להסתכן כדי להציל. מותר/אסור/חייב?

user profile image
אינה אלקין
10.05.2021 20:04
ראשי פרקים: האם הגיע זמן לתקן את סעיף הנכד בחוק השבות? * בעד לתקן את סעיף הנכד בחוק השבות * נגד תיקון סעיף הנכד בחוק השבות
user profile image
אינה אלקין
10.05.2021 19:59

https://images.app.goo.gl/cbWpyTKmv7sR1PBy7 העלאת תמונה

user profile image
יהונדב אשחר
1.04.2021 15:47

https://images.app.goo.gl/N54XKskkYTCQz9Tp8

משתתפים