להתחברות

מטלות ההשתלמות

אנחנו יותר לאומיים

אנחנו יותר לאומיים

0
אנחנו יותר דתיים

אנחנו יותר דתיים

0
 

בחיים ישנם זמנים מסויימים בהם אנחנו צריכים לבחור בין ערכים שונים.

כדתיים, יש ערכים מסויימים שלעיתים לא הולכים יד ביד עם הערכים הלאומיים. לדוגמא, בהתנתקות, הערך הדתי של קדושת ארץ ישראל התנגש עם הערך הלאומי של דמוקרטיה וציות לפקודות בצבא.