להתחברות

מטלות ההשתלמות

מטרות היחידה

מטרות היחידה

היכרות עם מודלים שונים להפעלה של סוגיא.

תוצר היחידה

תוצר היחידה

יכולת בחירה בין מודלים פדגוגיים שונים והתאמתם לצרכי הכיתה הספציפית הרלוונטית.

המטלה

המטלה

בחירה והנמקה של המודל בו ירצו המשתלמים ליצור את הסוגיה שלהם.

 

לדף ההנחיות

לחצו כאן>

___________________

 

להקלטת שיעור 3

לחצו כאן>