להתחברות

מטלות ההשתלמות

המעשה הוא חובה

המעשה הוא חובה

0
המעשה הוא אסור

המעשה הוא אסור

0
המעשה הוא ראוי

המעשה הוא ראוי

0
 

בתפיסה היהודית, האדם נברא אלוקים, וגופו הוא משכן לאלוקי.

לכן, אסור לאדם לפגוע בעצמו, ואף לא לסכן את עצמו.

אלא , שהשאלה היא האם יש מקרים שבהם מותר ואולי צריך לסכן את עצמך,

בייחוד אשר מדובר על הצלת חיי חברך.