להתחברות

מטלות ההשתלמות

מטרות היחידה

מטרות היחידה

התנסות בתהליך למידה ופעילות של המשתלמים בתוך אתר הקורס.

תוצרי היחידה

תוצרי היחידה

יכולת התמצאות ופעילות סימולציה  כתלמידים בתוך האתר כולל משוב עמיתים.

המטלה

המטלה

א. למי שלא השתתף במפגש הזום השבוע – להקשיב  להקלטת השיעור כאן במפגש הדגמנו סוגים "רזים" יותר של דרכי שימוש בסוגיא (בהשוואה למודל הלמידה דרך דילמות )

 

ב. להכנס  לפעילות לדוגמא בספרות על הסיפור של עגנון- שלש אחיות כאן 

ג. להכנס לקבוצת האריות . ולהגיב לכל השאלות שם .

 

מי שטרם הספיק להכנס למפגש הראשון – זה קריטי
חשוב להכנס לסוגיית המפגש הראשון על שקרים לבנים –
להקשיב להקלטות של המפגש חלק א' וחלק ב'  
שבה עסקנו במפגש הראשון כאן ולהגיב לשאלות לחצו כאן)

 

דוגמא למודל "רזה": שלוש אחיות-עגנון

דוגמא למודל "רזה": שלוש אחיות-עגנון

במהלך המפגש הצגנו מודל "רזה" יותר לשימוש בסוגיא .
הדוגמא כאן היא לשיעור בספרות בחטיבה עליונה
למעבר לדוגמא לחצו כאן>

 

לדף ההנחיות

לחצו כאן>

_______________

להקלטת שיעור 2

לחצו כאן>