להתחברות

מטלות ההשתלמות

מטרות היחידה

מטרות היחידה

ניתוח, רפלקציה ומשוב על הביצוע בפועל ותיקון המערך.

המטלה

המטלה

המשתלמים יבצעו רפלקציה על מהלכי ההפעלה/שיעור שבוצעו בפועל. יעזרו במשוב עמיתים וישדרגו את התכנית המקורית לפי התוצאות.