להתחברות

מטלות ההשתלמות

<a href="http://pisga2021.sugia.net/issue/%d7%a9%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%9d-2/" target="blank">מפגש 1 – שקרים לבנים</a>

מפגש 1 – שקרים לבנים

הצגה של סוגיא

25/01/2021

<a href="http://pisga2021.sugia.net/issue/%d7%9e%d7%a4%d7%92%d7%a9-2/" target="blank">מפגש 2 – סימולציה</a>

מפגש 2 – סימולציה

מטרות היחידה: התנסות בתהליך למידה ופעילות של המשתלמים בתוך אתר הקורס.

01/02/2021

<a href="http://pisga2021.sugia.net/issue/%d7%94%d7%99%d7%9b%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%9c%d7%94/" target="blank">מפגש 3 – היכרות עם מודלים להפעלה</a>

מפגש 3 – היכרות עם מודלים להפעלה

מטרות היחידה: היכרות עם מודלים שונים להפעלה של סוגיא.

08/02/2021

<a href="http://pisga2021.sugia.net/issue/%d7%aa%d7%a9%d7%aa%d7%99%d7%aa-%d7%a0%d7%95%d7%a9%d7%90-%d7%9c%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%9c%d7%94-%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%93%d7%99%d7%aa/" target="blank">מפגש 4 – תשתית נושא להפעלה עתידית</a>

מפגש 4 – תשתית נושא להפעלה עתידית

מטרות היחידה: המשתלמים יזהו שאלה פוריה ויפתחו נושא ותכנים מלווים להפעלה העתידית.

15/02/2021

<a href="http://pisga2021.sugia.net/issue/%d7%a9%d7%93%d7%a8%d7%95%d7%92-%d7%aa%d7%a9%d7%aa%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a2%d7%96%d7%a8%d7%aa-%d7%9e%d7%a9%d7%95%d7%91-%d7%a2%d7%9e%d7%99%d7%aa%d7%99%d7%9d/" target="blank">מפגש 5 – שדרוג תשתית בעזרת משוב עמיתים</a>

מפגש 5 – שדרוג תשתית בעזרת משוב עמיתים

מטרות היחידה: שדרוג והשלמות התשתית להפעלה בעזרת משוב עמיתים.

22/02/2021

<a href="http://pisga2021.sugia.net/issue/%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%9b%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%9c%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%99-%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%9c%d7%94/" target="blank">מפגש 6 – מפגש הדרכה לבניית מערכי הפעלה</a>

מפגש 6 – מפגש הדרכה לבניית מערכי הפעלה

מפגש סינכרוני חובה

01/03/2021

<a href="http://pisga2021.sugia.net/issue/%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9a-%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a7%d7%a8%d7%90%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%a2/" target="blank">מפגש 7 – הכנת מערך פעילות לקראת ביצוע</a>

מפגש 7 – הכנת מערך פעילות לקראת ביצוע

מטרות היחידה: הכנת מערך פעילות לקראת ביצוע בשטח.

08/03/2021

<a href="http://pisga2021.sugia.net/issue/%d7%91%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%a2-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%a1%d7%a4%d7%a6%d7%99%d7%a4%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a4%d7%95%d7%a2%d7%9c/" target="blank">מפגש 8 – ביצוע תכנית ספציפית בפועל</a>

מפגש 8 – ביצוע תכנית ספציפית בפועל

מטרות היחידה: הרצה/ביצוע בפועל של התכנית הספציפית למול קבוצת תלמידים/משתלמים.

15/03/2021

<a href="http://pisga2021.sugia.net/issue/%d7%a8%d7%a4%d7%9c%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%94-%d7%9e%d7%a9%d7%95%d7%91-%d7%95%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9a/" target="blank">מפגש 9 – רפלקציה, משוב ותיקון מערך</a>

מפגש 9 – רפלקציה, משוב ותיקון מערך

מטרות היחידה: ניתוח, רפלקציה ומשוב על הביצוע בפועל ותיקון המערך.

22/03/2021

<a href="http://pisga2021.sugia.net/issue/%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%9b%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9d-%d7%95%d7%94%d7%a6%d7%92%d7%aa-%d7%aa%d7%95%d7%a6%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%9c%d7%95%d7%aa/" target="blank">מפגש 10 – מפגש סיכום והצגת תוצרי ההפעלות</a>

מפגש 10 – מפגש סיכום והצגת תוצרי ההפעלות

מפגש סינכרוני חובה

29/03/2021

 

סוגיא מייצרת תהליך חינוכי, אורייני הנתמך בסביבה  טכנולוגית, של למידה אקטיבית וקולקטיבית.
התלמידים עוסקים בשאלות הרלוונטיות לחייהם , בתהליך המשלב את הפוטנציאל הדיוני של הרשת החברתית ,  יחד עם יכולות עריכה, מחקר והעשרה שמערכת דיגיטלית שיתופית מאפשרת.

בלב התהליך עומדת המשימה של התלמידים : ליצור בעצמם סוגיות מפותחות היונקות ממקורות שונים ,של רוח , יהדות וחברה. הסביבה הדיגיטלית   מאפשרת לתלמידים ליצור יחד חכמה קולקטיבית מצטברת, המבשילה לכדי תוצר שניתן להערכה ומדידה ואפילו לפרסום.

להמשך קריאה לחץ כאן

לכניסה לפרטי המשתמשים
לחץ כאן