להתחברות

מטלות ההשתלמות

מטרות היחידה

מטרות היחידה

המשתלמים יזהו שאלה פוריה ויפתחו נושא ותכנים מלווים להפעלה העתידית.

תוצרי היחידה

תוצרי היחידה

למידה וזיהוי של שאלות פוריות ויכולת איסוף וארגון חומרי לימוד רלוונטיים הקשורים אליה.

המטלה

המטלה

המשתלמים ייצרו את החומרים הבסיסיים של הנושא אותו בחרתם .
אלו כוללים :

שאלה פוריה (רצוי להציע כמה שאלות אפשריות כדי שבהמשך יהיה לכם ממה לבחור).

מקורות שתרצו ללמד הקשורים לאותן שאלות פוריות .

סרטונים רלוונטיים לנושא

דרכי למידה שתרצו להפעיל .
ראו דף הנחיות מצורף כאן